Alpine Linux na Pandaboard ES Rev B3

W poprzednim wpisie było trochę o historii tej płytki. Dziś pokażę jak można postawić na nim Alpine Linux.

Krótko o Alpine Linux

Dla nie wtajemniczonych, Alpine to bardzo minimalistyczna dystrybucja Linuxa oparta o busybox. Dystrybucja jest bardzo popularnym wyborem jako OS dla kontenerów dockerowych. Co nie oznacza, że nadaje się tylko do tego. Ma własnego menedżera pakietów pt. „apk”. Bez problemu śmiga na nim Python 3, nginx, php, mysql itp.

Ze źródła krok po kroku

Na wstępie zaznaczam, że instrukcję piszę głównie dla siebie – żebym mógł później zajrzeć i przypomnieć sobie jak zrobiłem to, czy tamto 🙂 Instrukcja będzie głównie opierała się o świetny tutorial ze strony DigiKey.com. Nie ukrywam, że jest to w pewnym sensie archiwizacja tego wpisu, jako że zauważyłem, że strona zmieniła się już któryś raz, i po prostu boję się, że instrukcję czeka ten sam los co główna strona projektu – pandaboard.org – a więc przestanie isnieć.

Prerequisite

Radzę stworzyć sobie jakiś folder (np. pandaboard) i robić wszystko w nim:

mkdir pandaboard
cd pandaboard

Przygotowujemy kompilator

Ściągamy gcc-linaro:

wget -c https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.5-2019.12/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz

Rozpakowujemy:

tar xf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz

Ścieżkę eksportujemy na czas trwania sesji terminala:

export CC=`pwd`/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-

Testujemy czy działa:

${CC}gcc --version

Powinno pojawić się coś takiego:

arm-linux-gnueabihf-gcc (Linaro GCC 7.5-2019.12) 7.5.0
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Przygotowujemy bootloader (U-Boot)

Klonujemy branch v2019.04. Uwaga: Jest to ostatnia wersja, dla której są potrzebne nam patche dla rewizji B3!

git clone -b v2019.04 https://github.com/u-boot/u-boot --depth=1
cd u-boot/

i aplikujemy patche:

wget -c https://github.com/eewiki/u-boot-patches/raw/master/v2019.04/0001-omap4_common-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch
patch -p1 < 0001-omap4_common-uEnv.txt-bootz-n-fixes.patch

W końcu konfigurujemy i budujemy:

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} omap4_panda_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC}

Jeżeli wszystko zbudowało się prawidłowo, to powinniśmy uzyskać przede wszystkim MLO i u-boot.img:

$ ls -l | grep -e "MLO\|u-boot.img"
-rw-rw-r--  1 marverix marverix  41860 mar 19 22:06 MLO
-rw-rw-r--  1 marverix marverix 365136 mar 19 22:06 u-boot.img

Wracamy do naszego katalogu pandaboard:

cd ..

Kernel

Klonujemy repo:

git clone https://github.com/RobertCNelson/armv7-multiplatform
cd armv7-multiplatform/

Proponuję scheckoutować najnowszą wersję 4.xx. W moim wypadku było to 4.20.x:

git checkout origin/v4.20.x -b tmp

No i budujemy:

./build_kernel.sh

Jeżeli wszystko poszło w porządku, to pod koniec mniej-więcej powinno być coś takiego:

-----------------------------
Script Complete
eewiki.net: [user@localhost:~$ export kernel_version=4.20.17-armv7-x15]
-----------------------------

Kopiujemy to export kernel_version=… i wykonujemy:

export kernel_version=4.20.17-armv7-x15

Natomiast w podkatalogu deploy powinniśmy zobaczyć pliki:

$ ls -l deploy
-rw-rw-r-- 1 marverix marverix 4806577 maj 22 13:20 4.20.17-armv7-x15-dtbs.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 marverix marverix 19001283 maj 22 13:20 4.20.17-armv7-x15-modules.tar.gz
-rwxrwxr-x 1 marverix marverix 9433600 maj 22 13:19 4.20.17-armv7-x15.zImage

Wracamy do naszego katalogu pandaboard:

cd ..

Rootfs

Ściągamy minirootfs Alpine Linuxa dla architektury armv7 (lub bardziej generycznej armhf). I chociaż najnowszy działa (w momencie jak to piszę, to jest to 3.13.5), to na końcu całego procesu potrafi się bardzo długo włączać, bo jakiś proces crashuje. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, żeby najnowsza wersja systemu operacyjnego działała na tym sprzęcie bez żadnego „ale”. Natomiast Alpine Linux oficjalnie wspirało Pandę do +/- 2019 roku. A więc wersja 3.7.x, dokładniej 3.7.3. Tak więc takowej będę używał:

wget -c https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.7/releases/armhf/alpine-minirootfs-3.7.3-armhf.tar.gz

Będzie nam też potrzebny „gotowy” obraz w tej samej wersji i architekturze. Można go rozpoznać po tym, że posiada człon „u-boot” w linku:

wget -c https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.7/releases/armhf/alpine-uboot-3.7.3-armhf.tar.gz

Minirootfs to naprawdę takie minimum minimum (w końcu ma niecałe 2MB!). Są  to najbardziej podstawowe komendy, ale brak jest obsługi jakichkolwiek usług (w tym DHCP czy SSH). Dlatego potrzebujemy paczek, które umożliwą nam pracę w normalnych warunkach. Możemy ściągać te paczki jedna po drugiej, a możemy skorzystać z folderu apks, który znajduje się w tym „gotowcu”.
Wypakowujemy zawartość pierwszej paczki do folderu rootfs:

mkdir rootfs
tar xf alpine-minirootfs-3.7.3-armhf.tar.gz -C rootfs

Wypakowujemy folder apks:

tar xf alpine-uboot-3.7.3-armhf.tar.gz -C rootfs ./apks

A także podstawowe ustawienia:

tar xf alpine-uboot-3.7.3-armhf.tar.gz ./alpine.apkovl.tar.gz
tar xf alpine.apkovl.tar.gz -C rootfs/

Przygotowujemy kartę SD

Sprawdzamy jak się nazywa nasze urządzenie blokowe:

$ lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0  1 29,9G 0 disk 

I dla ułatwienia:

export DISK=/dev/sda

Czyścimy kartę:

sudo dd if=/dev/zero of=${DISK} bs=1M count=10

Instalujemy bootloader:

sudo dd if=./u-boot/MLO of=${DISK} count=1 seek=1 bs=128k
sudo dd if=./u-boot/u-boot.img of=${DISK} count=2 seek=1 bs=384k

Partycjonujemy:

sudo sfdisk ${DISK} <<-EOF
4M,,L,*
EOF

A następnie formatujemy na ext4:

sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}1

Montujemy:

export ROOTFS=/media/rootfs
sudo mkdir -p ${ROOTFS}/
sudo mount ${DISK}1 ${ROOTFS}/

Firmware WiFi

Po prostu klonujemy:

git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git --depth=1

Kopiujemy rzeczy

Rootfs:

sudo cp -r rootfs/* ${ROOTFS}
sync
sudo chown root:root ${ROOTFS}/
sudo chmod 755 ${ROOTFS}/

Dajemy odpowiednie uprawnienia busybox:

sudo chmod 4755 ${ROOTFS}/bin/busybox

Tworzymy tymczasowego użytkownika sheldon z hasłem bazinga:

sudo sh -c "echo 'sheldon:x:1000:1000:Sheldon Cooper:/tmp:/bin/ash' >> ${ROOTFS}/etc/passwd"
sudo sh -c "echo 'sheldon:\$1\$bbt\$SY4ikXOUxJn9uf666cVtp.:0:0:99999:7:::' >> ${ROOTFS}/etc/shadow"
sudo sh -c "echo 'sheldon:x:1000:sheldon' >> ${ROOTFS}/etc/group"

Enablujemy użytkownika root i zmieniamy mu hasło na toor (oczywiście później należy zmienić za pomocą passwd):

sudo sed -i "1s/root:\!:/root:\$1\$bbt\$3YaV3qqIqN3RzpOd92eju0:/" ${ROOTFS}/etc/shadow

Tworzymy plik eEnv.txt:

sudo mkdir -p ${ROOTFS}/boot
sudo sh -c "echo 'uname_r=${kernel_version}' >> ${ROOTFS}/boot/uEnv.txt"
sudo sh -c "echo 'dtb=omap4-panda-es-b3.dtb' >> ${ROOTFS}/boot/uEnv.txt"

Kernel i wszystko co z nim związane:

sudo cp -v ./armv7-multiplatform/deploy/${kernel_version}.zImage ${ROOTFS}/boot/vmlinuz-${kernel_version}
sudo mkdir -p ${ROOTFS}/boot/dtbs/${kernel_version}/
sudo tar xfv ./armv7-multiplatform/deploy/${kernel_version}-dtbs.tar.gz -C ${ROOTFS}/boot/dtbs/${kernel_version}/
sudo tar xfv ./armv7-multiplatform/deploy/${kernel_version}-modules.tar.gz -C ${ROOTFS}/

Firmware WiFi:

sudo mkdir -p ${ROOTFS}/lib/firmware/ti-connectivity
sudo cp -v ./linux-firmware/ti-connectivity/* ${ROOTFS}/lib/firmware/ti-connectivity

fstab:

sudo sh -c "echo '/dev/mmcblk0p1 / auto remount,rw 0 1' >> ${ROOTFS}/etc/fstab"

Upewniamy się, że wszystko zostało zsynchronizowane:

sync

Odmontowujemy:

sudo umount ${ROOTFS}

Setup

Odpinamy kartę, podpinamy HDMI, RJ45, klawiaturę i myszkę, no i kartę. Odpalamy. Jeżeli wszystko się udało, to powinniśmy zobaczyć terminal z zachętą do zalogowania. Logujemy się na sheldona.
Teraz możemy się zmienić użytkownika na root:

su root

Przemontowujemy:

mount -t proc proc /proc
mount -o remount,rw /

Instalujemy wszystkie paczki:

apk add /apks/armhf/*.apk

Nie przejmuj się warningami i errorami, że nie może znaleźć adresu URL. Wszystko dlatego, że serwer DHCP nie działa, więc nic dziwnego. Jeżeli natomiast dostaniesz błąd, że nie może wybrać jakiejś paczki, bo coś tam breaks, no to przenieś na chwilę psującą tą paczkę np. folder wyżej – tak żeby nie trzeba było instalować jej. Najbardziej nas interesuje wszystko co zaczyna się na alpine, busybox oraz openrc
Rebootujemy maszynę.

reboot

Tym razem powinniśmy mogli odrazu wbić się na roota (bez potrzeby najpierw logowania się na sheldona).

(Opcjonalnie) Jeżeli mamy podłączony kabel sieciowy, a ale diody nie świecą, to oznacza, że najprawdopodobniej moduł ethernet nie jest załadowany:

modprobe -a smsc95xx

Odpalamy DHCP:

rc-service networking start

Przechodzimy główny setup:

setup-alpine

Aktualizujemy repozytorium:

apk update
apk upgrade

No i włączamy automatyczne odpalanie sieci i daemona ssh:

rc-update add networking
rc-update add sshd

Skończone!

Instalowanie paczek

Jeżeli chcemy zaintalować np. nano i Pythona 3 to wykonujemy:

apk add nano python3

Gotowiec

Jeżeli nie chce Ci się robić tego zgodnie z powyższą instrukcją (nie dziwię się), to możesz skorzystać z gotowca. Najważniejsze skompilowane pliki wrzuciłem na OneDrive.

Wystarczy pobrać skompresowany backup (alpine-3.7-250521.img.xz) i następnie:

cat alpine-3.7-250521.img.xz | unxz | sudo dd of=/dev/sdX

Gdzie X to oczywiście odpowiednia litera, zgodnie z tym co pokazuje lsblk.

Uwaga: Backup był robiony dla karty 4GB, więc jest to minimalny rozmiar na jaki można przywrócić obraz. Oczywiście może być większy. W takim wypadku po zakończonym procesie proponuję odpalić jakieś narzędzie do zarządania partycjami (np. gparted) i po prostu rozszerzyć partycję na całą wolną przestrzeń karty.

 

Pandaboard ES Rev B3

Ze względu na zmiany w mojej firmie, dostałem do moich rąk trochę szrotu. Mianowicie Pandaboard ES Rev B3.

Jest to minikomputer oczywiście na procesorze ARM, a dokładniej OMAP4460. Był to jeden z wielu minikomputerów, które wyrosły niczym grzyby po deszczu, zaraz po ogłoszeniu Raspberry Pi. No bo każdy chciał pokazać, że umie lepiej, a co ważniejsze – ugryźć chociaż kawałek tortu.

Krótko o specyfikacji

Sprzęt został wydany w 2010 roku, a więc 11 lat temu. Pierwsze rewizje wyposażono w 2 rdzeniowy Cortex-A9 o taktowaniu 1GHz. Wspierany był przez 1GB DDR2. W dodatku wbudowane została karta WLAN i BT, Port Ethernet, 2x USB 2.0 + chyba jeszcze 2 na konektorach, no i czytnik kart SDHC (max 32GB). Gwóździem programu miało być GPU z hardwarowym wsparciem filmów FullHD (30fps). Dzisiaj może to szału nie robi, ale wtedy? Pamiętam, jak te maszynki pojawiły się w firmie. Akceleracja sprzętowa FHD na takim  małym sprzęcie to naprawdę robiła wrażenie.

Rewizji było więcej, a ostateczna nazywała się właśnie ES. Zamiast początkowego OMAP4430, użyto 4460 (o którym wspomniałem na samym początku). Miał on taktowanie 200Mhz większe, a więc 2x 1.2Ghz.

Pandaboard szczycił się mnogością konektorów na mobo. Popatrzcie tylko na diagram powyżej. Do kamerki, 2x dla rozszerzeń (w tym GPIO, UART, I2C), LCD, JTAG, no i debugowanie przez wbudowny port RS-232. Czego chcieć więcej?

Jeżeli siedzisz trochę w IT (a zwłaszcza w minikomputerach), możesz się zastanawiać „Skoro to był taki fajny sprzęt, to dlaczego nigdy o nim nie słyszałem/am?”. I jest to bardzo dobre pytanie. Myślę, że powodów jest wiele.

The good, the bad and the ugly

Rozmiary

Czy płytka jest duża? No… nie. 10cm na 11cm to nie aż tak dużo przecież. Ale nie jest też tak mała jak malinka. A moim zdaniem, w sukcesie malinki ogromną rolę odegrała kompaktowość. Płyta po zamknięciu w pudełko spokojnie mieści się w kieszeni nastolatka. A Pandaboard? No właśnie. Jest taki… pokraczny. Ni to mały, ni to duży. W dodatku port ethernet jest portem combo z dwoma USB poniżej. Czyli sam ten element, ma 3,3cm wysokości. Do tego producenci chcieli dobrze… i dokleili na stałe gumowe nóżki pod spód płyty. Nóżki mają 7mm. Czyli cała płyta ma już 4cm wysokości.

Z 2 lata temu projektowałem obudowę do tej płytki (żeby wydrukować na drukarce 3D). Skończyłem na wymiarach 12x12x4. A to trzeba było pamiętać o karcie SD co wystaje, a to o porcie COM… Najgorsze było to, że pudełko miało bardzo dużo niezagospodarowanego miejsca. Zarówno pod, jak i nad i po bokach płytki. Myślę, że nie skłamię, gdy powiem, że 80% pudełka to była wolna przestrzeń.

Zasilanie

Pandaboard jest zasilany za pomocą zasilacza zakończonego popularnym „bolcem”. Dołączany jest zasilacz 5V 4A. Tak, 4A. Co prawda z moich testów panda nie zjadała więcej niż 8.8W z gniazdka, ale zapewne są one niepełne, bo (jak zaraz się dowiesz) nie można używać w pełni wbudowanego GPU. Czy zatem nie można komputerka zasilić za pomocą USB (ponownie – jak w malince)? Tak, można. Manual podaje, że można zasilić za pomocą USB OTG. Ale…

USB OTG to port USB mini. Ja wiem, że mogę sie czepiać, ale dlaczego USB mini? Nie micro? W 2011 każdy miał kabelek i ładowarkę USB micro. A z tego co kojarzę, to przejściówki OTG przychodziły właśnie w formie USB micro – USB A, a nie USB mini – USB A. Jeszcze rozumiem, gdyby producent dodawał taki kabelek w zestawie. Ale nie – dostawało się tylko pudełko, płytkę i zasilacz.

Załóżmy, że jednak port USB mini to nie problem. Czeka nas natomiast kolejny zawód. Nawet jeżeli jesteśmy w posiadaniu ładowarki USB 5V 4A to panda będzie działać… wolniej. Tak, wolniej. Otóż wg manuala gniazdko USB OTG jak i normalne gniazdko zasilania idą przez układ, który hardwarowo steruje mocą procesora. Nie wiem o jakim spadku mocy mówimy (jeszcze nie robiłem testów), ale no nie jest to wesoła wiadomość.

Sterowniki

Pamiętasz jak pisałem, że panda ma układ graficzny wspierający sprzętową akceleracje zarówno filmów FullHD (H.264) jak i grafiki 3D (OpenGL)? Tak… nigdy nie zdołałem zobaczyć tego w akcji. Bo widzisz, producent wybrał układ PowerVR SGX540, który wspiera OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 1.1, OpenVG 1.1 i EGL 1.3. Super. Tylko że… producent wspomnianego układu nie otworzył sterowników. A więc – nie ma do tego dostępnych sterowników. Wypuszczono 1 paczkę z Ubuntu 12.04, gdzie były dedykowane sterowniki wyłącznie dla tego systemu operacyjnego, oraz jedną paczkę z Androidem 4.4 (tak, można było na tym odpalić Androida). Co więcej, producent SGX540 nie udostępnił nawet dokumentacji, żeby ktoś mógł sobie sam napisać sterowniki.

Także kupujący pandusię w momencie zakupu byli na przegranej pozycji. Minikomputer, który na tamte czasy zdawał się wręcz idealny jako komputer pod TV… tracił praktycznie największego asa w rękawie. Bo softwarowe dekodowanie filmów na tym procesorze, uwierz mi, delikatnie mówiąc – działa słabo.

Oczywiście byli odważni, którzy próbowali to obejść, ale z tego co wiem, wszystkie (2) inicjatywy padły jeszcze w 2012 roku.

Wsparcie

Ja nie zliczę ile razy podchodziłem w pracy do tematu tych płytek. Nie lubię gdy sprzęt leży nieużywany. Mierzwiło mnie, że w 4 pudełkach leżą 4 komputery, praktycznie nigdy nie używane. I niszczeją. Ale ile razy siadałem do tematu – przegrywałem. Nie jestem specem od komputerów na bazie ARM. Ponieważ te komputery rządzą się swoimi prawami. Nie mają BIOSu czy UEFI. Zazwyczaj wszystko sprowadza się do czytania dokumentacji producenta, i jak on sobie wymyślił, że jaka zworka musi być w jakiej pozycji, i na którym bajcie na karcie SD (lub pendrivie) ma rozpoczynać się bootloader. I nie daj Boże, jeżeli nie wiesz jakie dokładnie masz kości pamięci.

Z mojego doświadczenia, bez wsparcia odpalenie czegokolwiek na tym sprzęcie graniczyło z cudem. Nie mówię wyłącznie o wsparciu producenta, ale przede wszystkim community.  A Panda miała dość „małą” rzeszę fanów. Dolicz jeszcze wspomniane problemy powyżej i masz przepis na gwarantowany sukces. Myślę, że dużo się skłamię, jeżeli stwiedzę, że panda prawdziwego community nie miała, a większość linuxów usunęła pandaboarda z listy wspieranych platform do 2017 roku.

Rewizje

Możesz spytać „Marek, ale jak to – chcesz mi powiedzieć, że producent nie udostępniał obrazu Ubuntu na swojej stronie?”. Tak, udostępniał… dla pierwszych 2 rewizji. A one nie były ze sobą kompatybilne. Obraz dla rewizji A3 nie działał dla rewizji B3. I to było dla mnie największym mindfuckiem. Jak można namieszać tak bardzo we własnym ekosystemie. Nie zliczę ile razy miałem sytuację, że już znalazłem instrukcję jak odpalić Ubuntu ze sterownikami GPU (!!!), ale… dla pierwszej wersji pandy. Nie ES Rev B3 (czyli ostatniej).

Możesz zatem spytać „Ale to była, aż taka duża różnica? Nie wystarczyło gdzieś zamienić A na B i już?”. Pandaboard ma CPU, RAM i GPU na jednym kawałku krzemu. Czyli jak w rewisji ES B3 producent postawnowił użyć kości Elpida, to cały krzem był inny. A co za tym idzie adresy w pamięci. Do dziś, jak chcesz bootloader (u-boot’a) dla ES B3, to najpierw musisz ściągnąć osobno źródła u-boot’a, i później osobno patche dla kości Elpida. No i na końcu zbudować to ze źródła.

Ciepełko

Jestem starym PCtowcem, więc mam wyrobione zdanie o Intel, AMD, NVIDIA czy nawet zapomnianej już VIA. Ale rynek ARM to dla mnie trochę czarna magia. Ciężko mi więc wypowiadać się na temat procesora OMAP4460. Wiem jedno: grzeje się. Oj, grzeje. Po zakończenu aktualizacji Ubuntu palca na krzemie nie położysz. No, tzn. położysz ale bardzo szybko zdejmiesz 😉 I to jest chyba dla mnie największe zdziwienie – dlaczego producent, nie zamontował żadnego radiatora fabrycznie? Ja kupiłem na znanym serwisie (już nie) aukcyjnym  kilka aluminiowych radiatorów + klej termoprzewodzący. Ale mimo tego, procesor bez problemu osiaga 70 stopni.

Podsumowanie

Tak więc nie dziwie się, że pandaboardy nie stały się hitem. A ile one w ogóle kosztowały? Z informacji, które znalazłem, w 2010 roku $174. Po uwzględnieniu inflacji, dzisiejsze $214. Revolut pokazuje mi 798,85zł. Dla porównania Raspberry Pi 4 z 4GB RAM kosztuje dzisiaj ok. 290zł.  Jest różnica, prawda?

Nie mniej, skoro mam takowe w rączkach, postaram się je jakoś wykorzystać.

W następnym poście: instalowanie Alpine Linux na Pandaboard ES Rev B3! 🙂